Demana una correció de la recepta

Demana una correció de la recepta Escamarlans al forn (Nadal).

Raó:Explicació:

Suma de control:
=