Demana una correció de la recepta

Demana una correció de la recepta Vedella estofada a la Provençal.

Raó:Explicació:

Suma de control:
=