Demana una correció de la recepta

Demana una correció de la recepta Arròs a la cassola.

Raó:Explicació:

Suma de control:
=