Demana una correció de la recepta

Demana una correció de la recepta Crema d'espàrrecs amb Thermomix.

Raó:Explicació:

Suma de control:
=