Demana una correció de la recepta

Demana una correció de la recepta Peus de porc ofegats a la catalana.

Raó:Explicació:

Suma de control:
=