Demana una correció de la recepta

Demana una correció de la recepta Salsitxes Frankfurt amb samarreta.

Raó:Explicació:

Suma de control:
=