Demana una correció de la recepta

Demana una correció de la recepta Col de Savoia amb ous i ceps.

Raó:Explicació:

Suma de control:
=