Demana una correció de la recepta

Demana una correció de la recepta Rigatoni amb xixorrites, gratinats amb formatge de bola.

Raó:Explicació:

Suma de control:
=