Demana una correció de la recepta

Demana una correció de la recepta Rotllos de col rissada (col de Savoia), farcits amb peix d'escórpora.

Raó:Explicació:

Suma de control:
=