Demana una correció de la recepta

Demana una correció de la recepta Xips de col-Kale amb formatge a la graella.

Raó:Explicació:

Suma de control:
=