Demana una correció de la recepta

Demana una correció de la recepta Fulles de col de Savoia, farcides.

Raó:Explicació:

Suma de control:
=