Demana una correció de la recepta

Demana una correció de la recepta Pollastre de l’avia a l’olla rapida.

Raó:Explicació:

Suma de control:
=