Demana una correció de la recepta

Demana una correció de la recepta Bunyols de poma.

Raó:Explicació:

Suma de control:
=