Demana una correció de la recepta

Demana una correció de la recepta Verat al forn sobre llit de patates.

Raó:Explicació:

Suma de control:
=