Demana una correció de la recepta

Demana una correció de la recepta Cuixa de xai rostida amb salsa a la sàlvia.

Raó:Explicació:

Suma de control:
=