Demana una correció de la recepta

Demana una correció de la recepta Costella de porc amb patata i romani.

Raó:Explicació:

Suma de control:
=