Demana una correció de la recepta

Demana una correció de la recepta Croquetes de l'Àvia Dolors.

Raó:Explicació:

Suma de control:
=