Demana una correció de la recepta

Demana una correció de la recepta Magret d'ànec amb salsa de cireres.

Raó:Explicació:

Suma de control:
=