Demana una correció de la recepta

Demana una correció de la recepta Brownie o pastís de xocolata.

Raó:Explicació:

Suma de control:
=