Demana una correció de la recepta

Demana una correció de la recepta Fricando de llom amb gambes.

Raó:Explicació:

Suma de control:
=