Demana una correció de la recepta

Demana una correció de la recepta Conill amb conyac.

Raó:Explicació:

Suma de control:
=