Consomé amb ou escalfat

Brou concentrat de gallina típic de la cuina francesa.

Categoria:
Tipus de plat:
Típica de: